divendres, 18 de novembre de 2011

Esquela de l'Escola Pública

Agraïu a Bauzà la mort de

L’ESCOLA PÚBLICA

( De Can Tothom)

Morí a les Illes Balears, desprès de les retallades del PP

Els seus afligits: Alumnat de tots els nivells, professorat en general, mares i pares, personal
d’administració i serveis, llengua catalana, programes específics, desdoblaments, atenció a la
diversitat, oferta educativa, ràtios, dotacions pressupostàries i la resta d’afectats i afectades
preguen la tenguin present en les seves reivindicacions i agraïran la seva presència en tots
els actes en el seu record.

Casa mortuòria:Consell de Govern de les Illes Balears.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada