diumenge, 13 de març de 2011

Oposicions 2011

Aprovada la convocatòria de 150 noves places de personal docent no universitari a les Illes Balears en 2011

Darrera actualització: 04/03/2011
El Consell de Govern ha aprovat avui divendres, dia 4 de març, a proposta de la Conselleria d’Educació i Cultura, l’oferta anual d’ocupació per a aquest any 2011, relativa als cossos docents de l’ensenyament no universitari, per cobrir un total de 150 places.
En aquest sentit, i tal com s’ha presentat a la Mesa Sectorial d’Educació, es convocaran 150 noves places d’oferta pública d’ocupació per a l’any 2011 a totes les Illes.
Les 150 places es distribuiran per cossos docents de la següent manera: 50 places corresponen al cos de mestres i 100 al cossos de professors d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional i cos d’inspectors d’Educació.
A l’hora de planificar aquesta convocatòria, la Conselleria d’Educació i Cultura ha tingut en compte la normativa fixada per Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2011, en relació a l’oferta pública d’ocupació. L’article 23 de la Llei 39/2010, de 22 desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2011 estableix que el nombre total de places de nou ingrés del personal dels sector públic serà, com a màxim, igual al 10% de la taxa de reposició d’efectius.
En relació a la determinació del nombre de places per a l’accés als cossos de funcionaris docents el mateix article fixa en el 30% la taxa de reposició en el cas de les administracions públiques amb competències educatives per al desenvolupament de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
Conscients de que l’educació és un servei públic essencial i que l’oferta pública dels cossos docents estrictament referida a la seva taxa de reposició és mínima, aquesta oferta es veu incrementada en un nombre de places provinents del 10% previst per a tota la comunitat autònoma.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada