dilluns, 18 d’abril de 2011

Pròrroga del Pacte d'Estabilitat Interins

Pla per l'estabilitat

Darrera actualització: 13/04/2011
La Conselleria d’Educació i Cultura i els dos sindicats majoritaris de l’ensenyament públic STEI-i i FETE-UGT han signat la pròrroga del Pla per a l’estabilitat del personal docent i la millora del sistema educatiu que es va posar en marxa el curs 2007-2008. L’objectiu d’aquesta pròrroga és garantir el lloc de feina als més de 3.000 docents interins (tant els que ocupen plaça d’estabilitat com la resta del col·lectiu) de la comunitat autònoma de les Illes Balears fins el 2014.

El conseller d’Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs; el representant de l’STEI-i, Biel Caldenteny; el representant de FETE-UGT, Carme Santamaria, i el director general de Personal Docent, Miquel Coll, han rubricat avui l’acord, a fi que  tots els interins que ocupen plaça d’estabilitat podran prorrogar aquesta situació fins el 2014.

A més a més, també ha quedat prorrogat el sistema de regulació de les llistes d’interinitats previst al pla fins el curs 2013-2014. Aquesta mesura dóna continuïtat i estabilitat a la feina del conjunt del professorat interí.

Tot i la pròrroga dels punts esmentats, la Conselleria d’Educació i Cultura es compromet a revisar al llarg del proper curs 2011-2012 els termes globals del pacte d’estabilitat.

El conseller Bartomeu Llinàs ha destacat que la decisió de prorrogar l’acord  respon a la voluntat de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears de fer efectius els compromisos prevists en el pla.

Al respecte, el titular autonòmic d’Educació ha recordat que les accions desenvolupades han servit per incrementar l’estabilitat de les plantilles de professorat als centres de totes les Illes.

Tot i la conjuntura econòmica, la Conselleria ha promogut una oferta pública d’ocupació durant aquest període de 1.950 places de personal docent durant el període 2008-2011. Pendents de les dades corresponents a la convocatòria de 150 places de 2011, les convocatòries de 2008 a 2010 han permès ocupar una plaça a 1.018 docents a Mallorca, a 188 mestres i professors de Menorca; 389 a Eivissa i 21 a Formentera.

Aquestes dades també han tingut incidència en l’augment de les plantilles de totes les Illes i en l’estabilitat del professorat. Així, a Mallorca s’ha passat de 5.829 llocs de feina estables el 2007-2008 a 6.732 en 2011-2012, un increment del 15,5% ; a Menorca s’ha passat de 747 a 918 places estables, un 22,9% més. A Eivissa l’increment ha estat de gairebé el 19%, després de passar de 1.074 a 1.276 docents, i a Formentera del 29,3% després de passar de 75 a 97 places.

L’aprovació de la Llei de pressuposts de l’Estat per a l’any 2011 va establir condicionants en relació al nombre total de places de nou ingrés de personal docent, que afectà la convocatòria de 2.500 places docents previstes pel Govern de les Illes Balears al pla d’estabilitat.

Valorar l’esforç del personal docent interí afavorint l’estabilitat laboral

El conseller d’Educació ha valorat el pla d’estabilitat com a una eina eficaç que, no només reconeix i posa en valor la feina del personal docent interí, sinó que dóna estabilitat a les plantilles dels centres, afavoreix la professionalitat dels docents i permet assegurar la continuïtat dels projectes educatius.


 Podeu trobar més informació a la pàgina web de DG Personal Docent

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada