dimecres, 6 d’abril de 2011

Tribunals Opos 2011 (causes d'exclusió)

ensenyament

FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT
CCOO ILLES BALEARS

http://www.feccoo-illes.cat

LLETRA PER DESIGNAR ELS VOCALS DELS
TRIBUNALS DE LES OPOSICIONS: “KS”

CAUSES D’EXCLUSIÓ DE TRIBUNALS

Ø Professorat que actualment no presta serveis efectius a
cap centre docent.
Ø Professorat que va actuar com a membre de tribunal del
concurs oposició l'any 2009.
Ø Professorat que va actuar com a membre de tribunal del
concurs oposició l'any 2010.
Ø Professorat que actualment es troba en situació de baixa
maternal o tenen un fill menor de divuit mesos en data 27/
06/2011.
Ø Professorat que durant el curs 2010/2011 es troba en
situació de Llicència per estudis.
Ø Professorat que es troba de baixa per malaltia i a data de
15/05/2011 duu més de tres mesos de baixa continuada.
Ø Professorat que durant el curs 2010/2011 es troba en
situació d’alliberat sindical.
Ø Professorat que durant el curs 2010/2011 es troba en
situació administrativa de serveis especials.
Ø Professorat que durant el curs 2010/2011 es troba en
situació de comissió de serveis a l'estranger.
ØProfessorat que a 15 de maig es troba proposat per
jubilació per incapacitat.
Ø Professorat que a 15 de maig ha sol·licitat i té acceptada la
jubilació amb efectes de 31 d’agost de 2011.
Ø Professorat que durant el curs 2010/2011 es troba en
situació administrativa d'excedència per guarda legal d'un
fill menor de tres anys.
Ø Professorat en situació d'abstenció .
Ø Ocupar càrrec directiu (director/a, cap d’estudis, secretari/
ària ) durant el curs 2010/2011.
Ø Professorat que actualment té reducció d'un terç o mitja
jornada en data 02/05/2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada