dimarts, 10 de maig de 2011

Ajuts per experiències Educatives innovadores


Us comunic que la convocatòria d'ajuts per a Experiències Educatives Innovadores s'ha publicat en el BOIB núm. 69, de dia 10 de maig de 2011. El termini de presentació de la sol·licitud i documentació és dia 9 de juny.
 
Us demanam que doneu difusió de la Resolució de la convocatòria dels esmentats ajuts entre els membres del claustre del vostre centre, per si fos del seu interès. 
 
Atentament,
Catalina Torrens Vallori
ATD del Servei d'Innovació Educativa
Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat
Conselleria d'Educació i Cultura
Passatge Guillem de Torrella, 1, 4t
07002 Palma
Tel. 971176500 (ext. 64222)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada