divendres, 20 de maig de 2011

Ponència: La Síndrome X Fràgil

Assumpte: Informació de la ponència

La Síndrome X Fràgil “Primera causa de discapacitat intel·lectual
hereditària”

Sr. director/ Sra. directora,

El servei d’Atenció a la Diversitat de la Direcció General d’Innovació i
Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura organitza
juntament amb l’Associació de Pares de Nins amb la Síndrome X Fràgil
de Balears (ABSXF), la ponència La Síndrome X Fràgil “Primera causa

de discapacitat intel·lectual hereditària”.

Adreçat a tutors i equips de suport que tenen alumnes amb la Síndrome
X Fràgil a les seves aules amb l’objectiu de donar resposta als dubtes i
ajudar a resoldre problemes que poden sorgir.

Serà impartit per Luis Bonilla Cabrera, psicòleg i psicoterapeuta infantil
especialitzat en la Síndrome X Fràgil i es realitzarà al CEP d’Eivissa el
dia 23 de maig de 2011 de les 16h a les 20h.

Us anim a participar d’aquesta ponència que ben segur serà molt
profitosa per a la vostra tasca docent.

Vos adjunt la informació i el cronograma.

Atentament,

El Servei d’Atenció a la Diversitat

Palma, 13 de maig de 2011

Títol: La Síndrome X Fràgil “Primera causa de discapacitat intel.lectual

hereditària”

Adreçat preferentment a professors tutors i equips de suport (PT, AL, AD, ATE) amb
alumnat amb la síndrome X fràgil.

OBJECTIU:

Detecció precoç dels trastorns genètics associats al x fràgil que afecta a
individus a través de generacións: la síndrome x fràgil en al.lots i al.lotes, la
síndrome de tremolor-atàxia i la fallada ovàrica prematura.

CONTINGUTS:

Què és i les causes de la Síndrome X Fràgil

Característiques físiques, cognitives, conductuals, del llenguatge i sensorials de
al.lots amb la Síndrome X Fràgil

Característiques cognitives d’al.lots portadors de la premutació amb dificultats
d’aprenentatge.

La síndrome de tremolor-atàxia (FXTAS) a portadors i fallada ovàrica
prematura (FXPOF) a portadores.

Característiques físiques, cognitives, conductuals, del llenguatge i emocionals
de al.lotes amb la Síndrome X Fràgil.

Horari : de 16 a 20 h

Ponent:
Luis Bonilla Cabrera, llicenciat en psicologia, psicoterapeuta infantil especialitzat a
la síndrome X fràgil i assessor científic de la Federació Espanyola de la Síndrome X
Fràgil.

Coordinació:

Servei d’Atenció a la Diversitat - Xisca Sánchez, fsanchez@dginnova.caib.es i
Lydia Ramón, assessora d’Atenció a la Diversitat del CEP d’Eivissa.


Data:23 Maig 2011
Lloc: CEP d’Eivissa

16:00 a
16:30
16:30 a
18:00

18:00 a
18:20

18:20 a
19:00

19:00 a
19:45

19:45 a
20:00

Què és i les causes de la Síndrome X Fràgil

Característiques físiques, cognitives, conductuals, del
llenguatge i sensorials d’al·lots amb la Síndrome X Fràgil

Descans

Característiques cognitives d’al·lots portadors
premutació amb dificultats d’aprenentatge.

La síndrome de tremolor-atàxia (FXTAS) a portadors i
fallada ovàrica prematura (FXPOF) a portadores.
Característiques físiques, cognitives, conductuals, del
llenguatge i emocionals d’al·lotes amb la Síndrome X
Fràgil.
Precs i preguntes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada