dimarts, 10 de maig de 2011

PREMI D'ACCIÓ MAGISTRAL

Us tramet, adjunta, informació sobre la convocatòria de la setena edició del Pemi a l'Acció Magistral 2011, per si fos del vostre interès.
 
La Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), la Comissió Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, i BBVA convoquen aquest premi amb la finalitat de resaltar la importància que té l'educació en la prevenció de conductes de risc social, com el consum de grogues, i destacar la rellevància de la funció educativa que desenvolupen els docents.
 
La convocatòria va adreçada als docents d'educació infantil, primària, secundària obligatòria o educació especial que duguin a terme, de forma individual o col·lectiva, projectes en els àmbits del desenvolupament personal de l'alumnat i la prevenció de conductes de risc social.
 
El termini de presentació de candidatures és dia 20 de maig de 2011.
 
Atentament,
Catalina Torrens Vallori
ATD del Servei d'Innovació Educativa
Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat
Conselleria d'Educació i Cultura
Passatge Guillem de Torrella, 1, 4t
07002 Palma
Tel. 971176500 (ext. 64222)

 

CONVOCATÒRIA 2011

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), la Comissió Espanyola de
Cooperació amb la UNESCO, Organització de les Nacions Unides per a l’Educació,
la Ciència i la Cultura, i el BBVA, en el marc de les accions de l’Homenatge al Mestre i
amb la finalitat de reconèixer la tasca educativa que exerceixen els i les docents convoca
la setena edició del Premi a l’Acció Magistral. Un Premi dotat econòmicament pel BBVA
que vol distingir aquells projectes de centres educatius espanyols que tinguin com a
finalitat la promoció de valors prosocials entre l’alumnat.

CANDITATS

Docents d’educació infantil, primària, secundària obligatòria o educació especial que
duguin a terme, de forma individual o col·lectiva, projectes en els àmbits del desenvolupament
personal de l’alumnat i la prevenció de conductes de risc d’exclusió social.

PROJECTES

Experiències en fase d’execució o que hagin estat executades durant el curs 2010-
2011 que:

• Facilitin la transmissió de valors prosocials: solidaritat, tolerància, respecte, justícia,
igualtat...

• Afavoreixin el desenvolupament d’actituds i comportaments favorables a la salut i a
la cura personal.

• Promoguin l’empatia i l’autoexpressió emocional com a objectius educatius.

• Recolzin el desenvolupament de la personalitat de l’alumnat facilitant la interacció
satisfactòria amb els seus iguals.

• Fomentin les relacions família/escola i escola/comunitat.
CATEGORIES

Categoria A (0 a 12 anys): projectes o experiències que presentin els centres
d’educació infantil (primer i segon cicle) i educació primària.

Categoria B (12 a 16 anys): projectes o experiències que presentin els centres
d’educació secundària obligatòria. S’inclouen els Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI).

DOTACIÓ ECONÒMICA

9.000 euros per al personal docent autor del projecte i 9.000 euros per al centre
educatiu on es desenvolupa, de la categoria A.

9.000 euros per al personal docent autor del projecte i 9.000 euros per al centre
educatiu on es desenvolupa, de la categoria B.

INSCRIPCIONS

Les candidatures s’hauran d’inscriure a través del formulari, disponible al web
http://premio.fad.es. Podran ser presentades pels docents autors o per les autoritats del
centre educatiu.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins el 20 de maig de 2011.

Si coneixeu docents o organitzacions que portin a terme
projectes en els àmbits esmentats, si us plau

AJUDEU-NOS A DIFONDRE AQUESTA INFORMACIÓ
Oficina

http://premio.fad.es
premioam@fad.es
902 105 170

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada