divendres, 18 de novembre de 2011

Habilitacions COS DE MESTRES

HABILITACIONS
COS DE MESTRES

Nou RD 1594/2001

L'STEI-i demana la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació per tractar el tema
de aplicació del Real Decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les
especialitats docents del cos de mestres.
Aquest RD estableix tres vies per a l’adquisició de noves especialitats al cos de Mestres:

• Superant un procés d’adquisició de noves especialitats (oposicions) regulades a
l’article 52 i següents del Real Decret 276/2007.
• Per estar en possessió de les titulacions o requisits que figuren a l’annex del RD 1594/
2011.
• Per impartir les àrees pròpies de l’especialitat d’Educació primària durant tres anys,
a partir de l’entrada en vigor d’aquest real decret, i més del 30 per cent del seu horari
podrà adquirir l’especialitat d’Educació Primària.

En aquest moment la Conselleria d’Educació ha de dictar les disposicions necessàries pel seu
desenvolupament i execució.

BOE

Aquí teniu el model d'instància
                  Un altre model

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada