divendres, 18 de novembre de 2011

HABILITACIONS TOTS ELS COSSOS

HABILITACIONS: NOU RD D’ESPECIALITATS DELS COSSOS DE MESTRES, CATEDRÀTICS I ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

Com ja sabeu, el passat 9 de novembre es va publicar al BOE el Real Decret 1594/2011 (que estableix els requisits per les habilitacions.
Aquest RD estableix tres vies per a l’adquisició de noves especialitats al cos de Mestres:
a)    Superant un procés d’adquisició de noves especialitats (oposicions) regulades a l’article 52 i següents del Real Decret 276/2007.
b)    Per estar en possessió de les titulacions o requisits que figuren a l’annex del RD 1594/2011.
c)    Per impartir les àrees pròpies de l’especialitat d’Educació primària durant tres anys, a partir de l’entrada en vigor d’aquest real decret, i més del 30 per cent del seu horari podrà adquirir l’especialitat d’Educació Primària.

Una vegada revisat l’annex de titulacions requerides per a l’adquisició d’educació primària inclou totes les especialitats de tots els plans d’estudis. AIXÒ VOL DIR QUE TOTS I TOTES PODREM TENIR L’ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

En aquest moment la Conselleria d’Educació ha de dictar les disposicions necessàries pel seu desenvolupament i execució.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada