dilluns, 21 de novembre de 2011

SUSPENSIÓ BESTRETES EXTRAORDINÀRIES

SUSPENSIÓ BESTRETES EXTRAORDINÀRIES

Al projecte de pressuposts de la Illes Balears per a l’any 2012, a la disposició addicional setzena, es suspèn la concessió de bestretes extraordinàries.
El darrer mes per sol·licitar-les serà el mes de desembre de 2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada