dimecres, 11 de gener de 2012

INFORMACIÓ DE L'STEI


REDUCCIÓ IRPF       
·        Pujada de l’IRPF entre un 2% i un 3% a la nòmina de febrer amb efectes a partir de gener 2012, que suposarà una reducció de sou de entre 30 i 60€.

PLANTILLES
   Criteris per consolidar les plantilles orgàniques dels centres públics per al curs 2012-2013. En línies generals els criteris de consolidació són més restrictius que els anys anteriors:
-          Augment de ràtios per calcular el número de grups de 20 a 25 alumnes.
-          La primera plaça es crea a partir de 15 hores lectives de la matèria (abans eren 10).
-          A partir de la segona, es consolidarà la darrera plaça a partir de 18 hores lectives (abans 15), sempre que totes les anteriors estiguin a 20 hores lectives (abans 18). Això suposa augment de la càrrega lectiva del professorat i una retallada important de professorat interí contractat per al proper curs escolar.

ALTRES QÜESTIONS

·           Els interins que no cobrin l’estiu, cobraran una liquidació de 2 dies i mig de feina per mes treballat.
·           Els assumptes propis sol·licitats abans de la publicació del BOIB núm. 172 de 17 de novembre de 2011 es concediran i es cobrirà la substitució.
·           Reducció de pagament per determinats serveis fets fora de l’horari laboral

L’STEI-i DEMANDA
·        Negociació real a la MSE i no assistir a una política de fets consumats.
·        Mantenir els criteris de consolidació de places del curs anterior.
·        Mantenir ràtios de 20 alumnes i el criteri de les 18 hores lectives a l’hora d’elaborar les plantilles.
·        Orientació a EI i EP per a la prevenció del fracàs escolar.
·        Mantenir aules específiques de PQPI i d’FP a secundària amb més professionals (educadors socials, treballadors socials, mediadors)
·        Mantenir, per tant, els criteris de plantilla orgànica i d’atenció a la diversitat recollits a l’acord de millora de l’ensenyament públic de juliol de 2006 als apartats 2,3,4,5 i 6.
·        Perfils específics per les aules UEECO.
·        No supressió de places del cos de mestres a 1r cicle d’ESO i a centres d’adults per poder garantir el dret de mobilitat dels professionals.
·        Tenir en compte el personal docent i investigador de la UIB i les recomanacions per millorar l’èxit escolar.
·        Mantenir la quota de professorat per garantir el dret a l’educació amb un nivell òptim de qualitat.
·        Invertir en educació per generar ocupació i sortir de la crisi.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada