dilluns, 21 de març de 2011

Llicència d'estudis 2012

Proposta de llicències d'estudi. Curs 2011-2012PDFImprimirTrametre
Per el proper curs n´hi haurà 40. Condicions:
-Tenir sis anys d’antiguitat com a funcionari de carrera (estar en situació de servei actiu i sense interrupció des de l’1 de setembre del 2005).-Acreditar el reciclatge de català
Modalitat A (retribuïdes) per estudis universitaris i per dur a terme treballs de recerca o projectes de cooperació educativa a l’estranger directament relacionats amb el lloc de treball. Hi haurà 28 llicències.
Les llicències per estudis universitaris de la modalitat A s’atorgaran per una primera llicenciatura o diplomatura (sense comptar la d’accés) o per cursar el darrer curs d’una segona llicenciatura, diplomatura o equivalent.
Les llicències anuals són per la realització d’estudis universitaris i per   cooperació a l’estranger. Les llicències quadrimestrals són per cursar el darrer curs de màster oficial, el curs d’Avançat 2 o el Nivell C1 o C2 de l’Escola Oficial d’ Idiomes (anglès) i per projectes de recerca que han de tenir relació directa amb el lloc de feina. El període serà entre l’1 de setembre al 31 de desembre de 2011 o de l’1 de març al 30 de juny de 2012.
Modalitat B (no retribuïdes) per estudis universitaris, per programes de doctorat, per màsters, per altres activitat de formació i per dur a terme treballs de recerca no directament relacionats amb el lloc de treball. Hi haurà 12 llicències.
Termini:
Quinze dies naturals des de l’endemà de la publicació al BOIB (durant l’abril).
 Per reclamacions i renúncies es disposaran de cinc dies naturals.Al novembre del 2011 es podrà retirar la documentació aportada

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada