dissabte, 19 de març de 2011

Pròrroga del Pacte d'Estabilitat!!!

La Conselleria d’Educació i Cultura prorroga el Pla per a l’estabilitat del 
personal docent i la millora del sistema educatiu 


La Conselleria d’Educació i Cultura ha decidit prorrogar el Pla per a l’estabilitat 
del personal docent i la millora del sistema educatiu que va posar en marxa el 
curs 2007-2008 i que ha servit per incrementar l’estabilitat de les plantilles de 
professorat als centres de totes les Illes, mitjançant la convocatòria de 2.150 
places de personal docent durant el període 2008-2011 i promovent altres 
actuacions paral·leles orientades a millorar en la qualitat del sistema educatiu. 

En les properes setmanes es convocaran reunions específiques amb els 
sindicats per abordar cada una de les actuacions incloses al pla i definir la 
manera com es concretarà la pròrroga. 

El director general de Personal Docent, Miquell Coll, ha traslladat la decisió de 
la Conselleria a la Mesa Sectorial d’Educació que ha tingut lloc a la seu de la 
Conselleria i a la que han assistit representants de les organitzacions sindicals 
STEI-i, FETE-UGT, ANPE i FE-CCOO. 

La Conselleria d’Educació i Cultura va posar en marxa el Pla d’estabilitat 2008- 
2011 amb l’objectiu de dotar els centres educatius públics del professorat 
necessari per oferir una educació de qualitat i afavorir un marc adequat per 
garantir l’estabilitat laboral d’un nombre important de professors interins, 
mitjançant  actuacions per facilitar i millorar les seves condicions d’accés a un 
lloc de treball fix.  

Entre d’altres actuacions, la Direcció General de Personal Docent ha fet un 
esforç important per donar cobertura a les places de difícil provisió 
(especialment a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera), gràcies a la 
descentralització de dotacions de personal docent. Així mateix, s’han convocat 
concursos de trasllat per a tots els cossos docents, afavorint una major 
mobilitat del professorat i, en conseqüència, donant més estabilitat al 
professorat en expectativa de destinació. 

Tot i la conjuntura econòmica, la Conselleria ha promogut una oferta pública 
d’ocupació durant aquest període de 2.150 places. Pendents de les dades 
corresponents a la convocatòria de 150 places de 2011, les convocatòries de 
2008 a 2010 han permès ocupar una plaça a 1.018 docents a Mallorca, a 188 
mestres i professors de Menorca; 389 a Eivissa i 21 a Formentera. 

Aquestes dades també han tingut incidència en l’augment de les plantilles de 
totes les Illes i en l’estabilitat del professorat. Així, a Mallorca s’ha passat de 
5.829 llocs de feina estables el 2007-2008 a 6.732 en 2011-2012, un 
increment del 15,5% ; a Menorca s’ha passat de 747 a 918 places estables, un 
22,9% més. A Eivissa l’increment ha estat de gairebé el 19%, després de passar 
de 1.074 a 1.276 docents, i a Formentera del 29,3% després de passar de 75 a 
97 places. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada