dimarts, 10 de maig de 2011

Informació sobre la seguretat de l'alumnat

Assumpte: Informació sobre seguretat per a l’alumnat

Senyor director/ Senyora directora,

Us informam, per si fos del vostre interès, dels següents temes:

1. La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de Cultura
ofereix, com a complement al programa d’Educació per a la Prevenció en Centres
Escolars, una pàgina web infantil amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament
d’una cultura social preventiva en relació als distints riscs en els quals es puguin
veure involucrats. Podeu trobar la informació a la pàgina www.proteccioncivil.es on
també hi ha un banner des del qual es pot accedir-hi.

2. El Ministeri de l’Interior, a través de les forces i cossos de seguretat de l’Estat ha
inclòs, dins el marc del Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat
Escolar, el programa “Plan Contigo”, orientat a promoure la protecció dels
adolescents i procurar la prevenció davant possibles delictes i oferir respostes a
qüestions relacionades amb la seguretat en el seu entorn i centres educatius. Per a
tal efecte, s’ha posat en funcionament un nou espai de comunicació amb els joves
(www.tuenti.com/contigo), on poden informar-se i accedir a consells sobre diferents
temes: assetjament escolar, drogues i alcohol, bandes juvenils, riscs a Internet o
violència de gènere, entre d’altres.

3. El Ministeri de l’Interior convoca la 5a edició dels “Premis d’Educació i Seguretat
a l’Entorn Escolar” amb l’objectiu de fomentar experiències educatives adreçades a
la seguretat, la prevenció i la participació per superar situacions de risc de seguretat
ciutadana, protecció davant emergències i seguretat vial i que s’incorporin al
Projecte Educatiu de Centre i al currículum escolar. Estan adreçats a tot l’alumnat i
el termini de sol·licitud de participació finalitza el dia 30 de juny de 2011. Per a més
informació, podeu consultar la web del Ministeri d’Interior www.mir.es

És ben segur que aquestes iniciatives aconseguiran crear espais d’informació,
d’intercanvi d’idees i de participació entre la població escolar amb la finalitat
d’aconseguir ciutadans responsables en una societat més segura. Per la qual cosa,
us demanam que faceu difusió entre el vostre alumnat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada