dimarts, 10 de maig de 2011

Informació varia


CONVOCATÒRIA COMISSIONS DE SERVEIS
El BOIB d’aquest dimarts 3 de maig publica la convocatòria per a sol·licitar comissions de serveis. El termini és de dia 5 a dia 12 de maig. Teniu la convocatòria aquí

LLICÈNCIES D’ESTUDIS 2011/12
Al BOIB núm. 64 de dia 28 d’abril de 2011 surt la convocatòria de les llicències d’estudi. Més informació

L’STEI-i TREBALLA PER L’ENSENYAMENT D’ADULTS
Al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) de 3 de maig de 2011 s’ha tractat la Proposta d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per a la regulació dels ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears
L’STEI-i, abans de presentar les seves esmenes, va consultar els distints centres d’adults de les illes per tal de fer arribar les seves aportacions al CEIB. Més informació

L’STEI-i GUANYA LA SENTÈNCIA DELS TRIENIS DELS INTERINS
La setmana passada el Serveis Jurídics de l’STEI-i varen rebre comunicació dels jutjats de lo Contenciós-Administratiu per la qual es comunicava que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d’haver perdut un judici contra en Francesc Ramis, Delegat sindical de l’STEI-i (Procediment Administratiu 39/2010), i de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Comunitats Europees del passat 22 de desembre, a la fi reconeix que el interins tenien dret a percebre els triennis abans de l’entrada en vigor de l’EBEP. Més informació

L’STEI-i AL CONSELL SUPERIOR D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
Durant les vacances de Pasqua, dimarts dia 26 d’abril, férem la 4a Reunió del Plenari del Consell Superior d'ensenyaments artístics de l'estat. Hi assistí el seu president, el ministre d'educació i els dos representants dels STEs, n’Òscar Urralburu de l’STERM Múrcia i na M. Antònia Font de L’STEI-i Illes Balears. A la foto els dos representants del nostre sindicat amb el ministre Gabilondo. Es tractà l’informe de l’estat i situació dels ensenyaments artístics dels curs 2009-2010. Més informació

L’STEI-i DAVANT LA “PLATAFORMA PER L’EDUCACIÓ”
Després d’haver conegut, en els mitjans de comunicació, algunes de les propostes que ha presentat la “Plataforma per l’Educació”, des de l’STEI-i volem manifestar el següent:
- Volem expressar, en primer lloc, el nostre rebuig més absolut pel fet que no s’hagin consensuat els continguts de les propostes amb totes les organitzacions representatives de la comunitat educativa en temps i forma.  Més informació

II JORNADES FAMÍLIA I ESCOLA
L’STEI-i participa a aquestes jornades a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i tenim el gust de convidar-vos-hi. Més informació

XXè ANIVERSARI ESCOLA DE MITJANS DIDÀCTICS
El dia 5 de maig hi haurà a la seu de l’EFMD uns actes commemoratius dels vint anys de la creació de l’Escola de Formació en Mitjans Didàctics. Hi estau convidats. Invitació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada