divendres, 16 de març de 2012

VAGA GENERAL

Benvolgudes i benvolguts,
Us faig arribar aquestes informacions, que poden ser del vostre interès. També hi trobareu, com a document adjunt, una edició especial de Gaceta Sindical.
Salut,
Toni Juan

Cartell amb espai per a la participació AQUÍ

Volen acabar amb tot. Amb els drets laborals i socials
VAGA GENERAL 29M
VAGA GENERAL 29M
TREBALLAR MÉS TEMPS PER MENYS DOBLERS: Augment de 2 hores i mitja la jornada laboral. Augment
a secundària de 20-21 hores lectives. Retalls a la nòmina: reducció 5-7%, increment de l’IRPF en 1’08%. Els pressupostos del 2012 estan retallats en 55M€ en el capítol de personal. 

INTERINS/NES: Han perdut el dret a les vacances remunerades (nadal, pasqua i estiu); es minva el
nombre de contractacions per al curs vinent (400 a secundària segons el senyor Conseller).

ACOMIADAMENTS A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: Si es produeix una insuficiència pressupostària al
llarg de 3 mesos consecutius es podrà acomiadar al personal laboral (conserges, administratius…).

SUBSTITUCIONS I BAIXES: no es substitueixen les baixes inferiors a 30 dies i en alguns cossos cap. A sanitat, els 3 primers dies de baixa no es cobren ni es cotitzen.

ATAC DIRECTE A LA NOSTRA LLENGUA: Lliure elecció de llengua als centres; eliminació del requisit del català per accedir a la funció pública.

BLOQUEIG I REDUCCIÓ (-30% de mitjana) DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES: tant les de funcionament de centres com les destinades als professionals itinerants. 

ELIMINACIÓ DE BESTRETA EXTRAORDINÀRIA FONS SOCIAL I LLICÈNCIES D’ESTUDIS RETRIBUIDES REDUCCIÓ i ELIMINACIÓ DE PRESTACIONS A LES FAMÍLIES: Reducció beques menjador, transport escolar...i eliminació de determinats programes (PROA, reutilització de llibres de text, …). 

AUGMENT DE RÀTIOS: ja es contempla al decret de plantilles i al document base del "pacte per l’educació".

CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR: no implantació del permís de paternitat d’un mes; impossibilitat
d’acumular les hores de lactància.

MÉS INTERINS A L’ATUR: Els desocupats que cobrin prestació realitzaran serveis a la comunitat. S’equipara en el seu procediment, a una pena alternativa a l’ingrés a presò de comdemnats per cometre delictes.

AQUÍ teniu el cartell per imprimir i penjar als vostres centres

-- 
Toni Juan

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada